Tuesday, March 7, 2017

Dělba práce

dělba práce, osamostatnění různých druhá prací ve spol., kdy se výrobci specializují na výr. v určitých odvětvích a druzích produkce. Marx rozlišuje tři stupně d. p.: obecnou, zvláštní a jednotlivou. Obecnou dělbou práce se rozděluje materiální výr. na velká odvětví - prům., zeměd. a dopravu. Zvláštní dělbou práce dochází k rozdělení výr. uvnitř těchto velkých celků; osamostatňují se např. jednotlivá prům. odvětví (hutnictví, stroj., spotřební prům. atd.). Výrazem jednotlivé dělby práce je rozdělení výr. procesu uvnitř podniku. — Charakter spol. d. p. se měnil v průběhu dějiri.

No comments:

Post a Comment