Tuesday, March 7, 2017

Bressanone

Bressanone [-nó-j, něm. Brixen — m. v sev. Itálii v kr. Trendno-Alto Adige v Alpách, 12 000 obyv. - 922 biskupství, od konce 18.st. do 1814 součást Bavorska. 1814—1918 Rakouska, od 1919 ít.; 1851—55 v B. internován

No comments:

Post a Comment