Monday, March 6, 2017

Bakoš Mikuláš

Bakoš Mikuláš, 1914— 1972, sl. lit. vědec a estetik; prof. univ. v Bratislavě, ředitel Ústavu svět. liter, a jazyků SAV (od 1964). Organizátor sl. kult. a věd. života. Zaměřil se na nauku o verši a metodologické otázky lit. vědy (Literatura a nadstavba, Problémy literárnej védy včera a dnes), zakl. moderní literárněvědné komparatis-tiky. Ř.pr. (1968).

No comments:

Post a Comment