Monday, March 6, 2017

Dekompozice

dekompozice [lat.], geol. chem. zvětrá-váni hornin, rozklad hornin, dekompozitor [lat.], destruent, redu-cent - organismus, který v trofickém řetězci ekosystému rozkládá org. hmotu na jednodušší látky, nejčastěji až na látky anorg., procesem zvaným mine-ralizace. K d. patří hl. bakterie a plísně, dekomprese [lat.] 1, fyziol. proces, kdy při sníženi vnějšího tlaku unikaji z krve vázané plyny, které se shromažďují především v kloubech za znač-

No comments:

Post a Comment