Wednesday, March 8, 2017

Den hvězdný

den hvězdný, jed. hvězdného času; doba mezi dvěma po sobě následujícími kulminacemi jarního bodu. Je o 3 min 56,56 s kratší než den stř. sluneční.

Denkta? Rauj

Denkta? Rauj, *1924, kyperský právník a politik; 1958—60 předseda Federace tureckých institucí na Kypru. 1960 předseda národnostní sněmovny Turků; 1964 — 68 v exilu v Turecku, od 1973 viceprez. Kyperské republiky. Dennica [ďeňi-. Jitřenka] 1. beletristický měsíčník vycházející v Martině 1871 až 1872; 2. první sl. ženský časopis, vycházel jednou za měsíc 1898 — 1914;

Tuesday, March 7, 2017

Baktrie

Baktrie, území ve stř. Asii při ř. Amu-darji; v 6.st. př.n.l. součást perské říše; dobyta Alexandrem Makedon-ským, který se oženil s Roxanou, baktrijskou princeznou (helenizaceB); poté součást říše Seleukovců. 250 př. n.l. se osamostatnil řec.-baktrijský stát s hl.m. Baktrou (dnešní Balch v Afghánistánu), který se spojil s Parthy proti Seleukovcům a dosáhl 206 př.n.l. uznáni své nezávislosti. Kolem 180 př.n.l. ovládl sev. Indii; nájezdy Skythů a opozice proti cizí vládnoucí vrstvě vedly 155 př.n.l. k rozpadu státu; 642 B. dobyta Araby.

Dělba práce

dělba práce, osamostatnění různých druhá prací ve spol., kdy se výrobci specializují na výr. v určitých odvětvích a druzích produkce. Marx rozlišuje tři stupně d. p.: obecnou, zvláštní a jednotlivou. Obecnou dělbou práce se rozděluje materiální výr. na velká odvětví - prům., zeměd. a dopravu. Zvláštní dělbou práce dochází k rozdělení výr. uvnitř těchto velkých celků; osamostatňují se např. jednotlivá prům. odvětví (hutnictví, stroj., spotřební prům. atd.). Výrazem jednotlivé dělby práce je rozdělení výr. procesu uvnitř podniku. — Charakter spol. d. p. se měnil v průběhu dějiri.

Androsteron

androsteron [řec.], živoč. samčí i mužský pohlavní steroidni hormon. V.t. hormony.

Bressanone

Bressanone [-nó-j, něm. Brixen — m. v sev. Itálii v kr. Trendno-Alto Adige v Alpách, 12 000 obyv. - 922 biskupství, od konce 18.st. do 1814 součást Bavorska. 1814—1918 Rakouska, od 1919 ít.; 1851—55 v B. internován

A rafat Jásir

A rafat Jásir, *1929, palestinský politik; 1958 spolužákl. organizace Al-Fa-táh, od 1969 předseda výkonného výboru Organizace pro osvobozeni Palestiny, od 1970 předseda ÚV Hnuti palestinského odporu a vrchní velitel řev. ozbrojených sil.